Firma CM byla založena býv. zdravotní sestrou Miroslavou Tychtlovou v K.V. v roce 2006. Přijetí první úklidové zakázky jakožto výzvu k pracovní i životní změně se postupem času začalo ukazovat jako správné rozhodnutí. Z původně jediné nabízené služby pravidelného úklidu se firma začala vyvíjet a specializovat se i v dalších oblastech úklidu jako např. strojové čištění eskalátorů, stavební úklid, strojové ošetření podlah, distribuce hyg. materiálu atd. Firma začala expandovat na slovenský trh. V letech 2014-2017 působila firma na rakouském trhu pod jménem "Cleanmary" MM Reinigungs OG se sídlem ve Vídni, kde působila ve stejném rozsahu nabízených služeb. Od roku 2016 se firma dále začala specializovat na úklid obchodních center v kompletním rozsahu poskytovaných služeb.

Rodinná struktura firmy, transparentnost a jednoduchost nabízených služeb s individuálním přístupem k zákazníkovi, snaha o nalezení optimálního řešení požadavků zákazníka, s ohledem na efektivitu a finanční úsporu.